วันที่ประกาศผลรางวัล 1 January 0001


ครบ 100,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับทองคำหนัก 1 สลึง 1 เส้น
จับรางวัล ประจำวันที่ 08/05/2018 (Period 01/05/2018 - 06/05/2018)
5 9 5 0 0 0 7 8 6 8
109893
จับรางวัล ประจำวันที่ 15/05/2018 (Period 07/05/2018 - 13/05/2018)
2 5 2 4 9 6 3 4 7 4
100099
จับรางวัล ประจำวันที่ 21/05/2018 (Period 14/05/2018 - 20/05/2018)
2 5 2 4 9 8 8 3 5 9
110036
จับรางวัล ประจำวันที่ 30/05/2018 (Period 21/05/2018 - 27/05/2018)
2 5 2 5 0 4 3 1 8 4
103988
จับรางวัล ประจำวันที่ 04/06/2018 (Period 28/05/2018 - 03/06/2018)
2 5 2 5 0 3 5 4 8 6
100593
จับรางวัล ประจำวันที่ 12/06/2018 (Period 04/06/2018 - 10/06/2018)
2 3 2 4 2 3 5 5 5 7
104955
จับรางวัล ประจำวันที่ 18/06/2018 (Period 11/06/2018 - 17/06/2018)
5 3 4 2 7 4 2 2 5 5
104468
จับรางวัล ประจำวันที่ 25/06/2018 (Period 18/06/2018 - 24/06/2018)
2 3 2 4 4 1 3 2 7 5
109167
จับรางวัล ประจำวันที่ 03/07/2018 (Period 25/06/2018 - 30/06/2018)
5 9 5 0 0 6 4 6 5 7
109253