วันที่ประกาศผลรางวัล 2 March 2018


ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด BKK-CAN-BKK 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง
ประจำวันที่ 02/03/2018 (Period 16/01/2018 - 28/02/2018)
                   

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
ประจำวันที่ 02/02/2018 (Period 16/01/2018 - 31/01/2018)
5 1 5 0 2 6 4 2 2 3
110566

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง BKK-ICN-BKK (Round Trip) 1 รางวัล 2 ที่นั่ง
ประจำวันที่ 02/03/2018 (Period 16/01/2018 - 28/02/2018)
                   

Air Craft Model 1 ลำ
ประจำวันที่ 02/02/2018 (Period 16/01/2018 - 31/01/2018)
5 9 4 9 8 2 2 5 7 3
109893
5 1 5 0 2 2 7 9 2 7
109566

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด 2 รางวัล เส้นทาง TPE 1 ที่นั่ง และเส้นทาง VIE 1 ที่นั่ง
ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 16/02/2018 (Period 16/01/2018 - 15/02/2018)
5 1 5 0 4 1 2 5 6 5
104133
5 9 4 9 8 4 9 7 4 9
110073

ครบ 300,000 B. จะได้รับ 1 รหัส (PRV000000X) เพื่อลุ้นรับ iPhone X
ประจำวันที่ 11/04/2018 (Period 16/01/2018 - 31/03/2018)
                   

Newest CX dolls 3 รางวัล
ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 02/02/2018 (Period 16/01/2018 - 31/01/2018)
5 1 5 0 2 9 0 4 9 0
110446
5 1 0 1 4 1 2 9 9 8
100607
5 1 5 0 3 0 9 6 8 7
110036

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทางภายในประเทศ 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 02/03/2018 (Period 01/02/2018 - 28/02/2018)
                   
ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 02/04/2018 (Period 01/03/2018 - 31/03/2018)
                   

Air Craft Model 1 ลำ
ประจำวันที่ 02/02/2018 (Period 01/01/2018 - 31/01/2018)
2 8 1 9 8 6 4 7 5 5
110325
5 1 5 0 2 3 2 5 0 2
104063

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 02/02/2018 (Period 16/01/2018 - 31/01/2018)
5 1 0 1 4 3 6 4 8 9
100325

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจเส้นทาง BKK-CHINA-BKK 1 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง
ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 02/03/2018 (Period 16/01/2018 - 28/02/2018)
                   

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 02/03/2018 (Period 01/01/2018 - 28/02/2018)
                   

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพ – ชัยปุระ 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง
ประจำวันที่ 02/03/2018 (Period 16/01/2018 - 28/02/2018)
                   

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด 2 รางวัล เส้นทางภายในประเทศ 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง
ประจำวันที่ 02/03/2018 (Period 16/01/2018 - 28/02/2018)
                   

ตั๋วเครื่องบินชั่นประหยัดเส้นทาง BKK-PVG-BKK 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
ประจำวันที่ 02/03/2018 (Period 16/01/2018 - 28/02/2018)