Covid-19 Message    |    New! GM News Updates & Events >

ช่องทาง ชำระเงิน

เงินสด

ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

 

สามารถชำระได้ที่

 • เคานท์เตอร์ธนาคาร
 • ATM
 • Internet/Mobile Banking 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร

 

จี.เอ็ม.มีแบบฟอร์มชำระเงินระบุบาร์โค้ดรหัสลูกค้าของคุณ (Bill Payment Form) ให้คุณสามารถนำไปใช้ชำระเงินได้ที่ช่องทางต่างๆได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เมื่อล๊อคอินเข้าสู่บัญชี G.M. Online ของคุณ

โอนเงิน

ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

 

สามารถชำระได้ที่

 • เคานท์เตอร์ธนาคาร
 • ATM
 • Internet/Mobile Banking 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร

 

จี.เอ็ม.มีแบบฟอร์มชำระเงินระบุบาร์โค้ดรหัสลูกค้าของคุณ (Bill Payment Form) ให้คุณสามารถนำไปใช้ชำระเงินได้ที่ช่องทางต่างๆได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เมื่อล๊อคอินเข้าสู่บัญชี G.M. Online ของคุณ

เช็คธนาคาร

ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

  

ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร

 

จี.เอ็ม.มีแบบฟอร์มชำระเงินระบุบาร์โค้ดรหัสลูกค้าของคุณ (Bill Payment Form) ให้คุณสามารถนำไปใช้ชำระเงินได้ที่ช่องทางต่างๆได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เมื่อล๊อคอินเข้าสู่บัญชี G.M. Online ของคุณ

บัตรเครดิต

ชำระสินค้า และบริการด้วยบัตรเครดิต Visa MasterCard และ Amex


รับประกันความปลอดภัยโดย

 • Verified by Visa
 • MasterCard SecureCode
 • VeriSign Secured

 

G.M. Credit

ให้คุณมีวงเงินซื้อสินค้ากับเราถึง 30 วัน

ได้วงเงินสูงสุด 6 เท่าของหลักค้ำประกัน

 

 • GM Credit - 17 วัน / รอบเดือน
 • GM Credit Plus - 30 วัน / รอบเดือน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง


ธนาคารที่สามารถชำระเงินได้

ธนาคารCOMP CODE / BP CODEค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

2637

Free

ธนาคารกรุงเทพฯ (BBL)

26378

Free

ธนาคารยูโอบี (UOB)

2640

Free

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

35258

Free

G.M. Credit


G.M._credit.jpg

G.M. Credit เป็นทางเลือกชำระเงินพิเศษของจี.เอ็ม.

ให้คุณมีวงเงินซื้อสินค้า 10 เท่าของหลักค้ำประกัน* ตัวอย่างเช่น หลักค้ำประกันของคุณอยู่ที่ 10,000 บาท เราให้วงเงินคุณเพื่อทำการซื้อขายกับเรา 100,000 บาท


Payment Plan มีทั้งหมด 2 แพลน

      Link to video

คุณสามารถใช้ G.M. Credit ชำระค่าสินค่าและบริการกับเจ้าหน้าที่ Ticketing หรือใช้ซื้อสินค้าในระบบ G.M. Online เช่น Ticket Vendor เมื่อคุณยืนยันรายการ เราจะทำการหักวงเงินของคุณในแต่ละครั้ง

 

เมื่อถึงวันครบวันกำหนดชำระเงิน เราจะส่ง Billing Note สรุปรายการการซื้อขายในรอบเดือนนั้นๆ คุณสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทางชำระเงินปกติของเรา ผ่านระบบ Bill Payment

 

เงื่อนไขในการสมัครใช้ G.M. Credit: ร้านค้าหรือองค์กรของคุณต้องเปิดขายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

 

*ตามการพิจารณาของแผนก Risk Management


เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินด้วย G.M. Credit

GM Credit
17 วัน/ period
GM Credit Plus
30 วัน/ period
-
-/ period


GM News Subscription

* indicates required
Customer Type *

Please select all the ways you would like to hear from :

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

สมัครใช้บัญชี G.M. Online และรับสิทธิพิเศษมากมายวันนี้
สมัครเลย!