Covid-19 Message    |    New! GM News Updates & Events >

ช่องทาง ชำระเงิน

เงินสด

ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

 

สามารถชำระได้ที่

 • เคานท์เตอร์ธนาคาร
 • ATM
 • Internet/Mobile Banking 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร

 

จี.เอ็ม.มีแบบฟอร์มชำระเงินระบุบาร์โค้ดรหัสลูกค้าของคุณ (Bill Payment Form) ให้คุณสามารถนำไปใช้ชำระเงินได้ที่ช่องทางต่างๆได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เมื่อล๊อคอินเข้าสู่บัญชี G.M. Online ของคุณ

โอนเงิน

ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

 

สามารถชำระได้ที่

 • เคานท์เตอร์ธนาคาร
 • ATM
 • Internet/Mobile Banking 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร

 

จี.เอ็ม.มีแบบฟอร์มชำระเงินระบุบาร์โค้ดรหัสลูกค้าของคุณ (Bill Payment Form) ให้คุณสามารถนำไปใช้ชำระเงินได้ที่ช่องทางต่างๆได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เมื่อล๊อคอินเข้าสู่บัญชี G.M. Online ของคุณ

เช็คธนาคาร

ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

  

ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร

 

จี.เอ็ม.มีแบบฟอร์มชำระเงินระบุบาร์โค้ดรหัสลูกค้าของคุณ (Bill Payment Form) ให้คุณสามารถนำไปใช้ชำระเงินได้ที่ช่องทางต่างๆได้ง่ายขึ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เมื่อล๊อคอินเข้าสู่บัญชี G.M. Online ของคุณ

บัตรเครดิต

ชำระสินค้า และบริการด้วยบัตรเครดิต Visa MasterCard และ Amex


รับประกันความปลอดภัยโดย

 • Verified by Visa
 • MasterCard SecureCode
 • VeriSign Secured

 

G.M. Credit

ให้คุณมีวงเงินซื้อสินค้ากับเราถึง 30 วัน

ได้วงเงินสูงสุด 6 เท่าของหลักค้ำประกัน

 

 • GM Credit - 17 วัน / รอบเดือน
 • GM Credit Plus - 30 วัน / รอบเดือน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง


ธนาคารที่สามารถชำระเงินได้

ธนาคารCOMP CODE / BP CODEค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

2637

Free

ธนาคารกรุงเทพฯ (BBL)

26378

Free

ธนาคารยูโอบี (UOB)

2640

Free

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

35258

Free

G.M. Credit


G.M._credit.jpg

G.M. Credit เป็นทางเลือกชำระเงินพิเศษของจี.เอ็ม.

ให้คุณมีวงเงินซื้อสินค้า 10 เท่าของหลักค้ำประกัน* ตัวอย่างเช่น หลักค้ำประกันของคุณอยู่ที่ 10,000 บาท เราให้วงเงินคุณเพื่อทำการซื้อขายกับเรา 100,000 บาท


Payment Plan มีทั้งหมด 2 แพลน

      Link to video

คุณสามารถใช้ G.M. Credit ชำระค่าสินค่าและบริการกับเจ้าหน้าที่ Ticketing หรือใช้ซื้อสินค้าในระบบ G.M. Online เช่น Ticket Vendor เมื่อคุณยืนยันรายการ เราจะทำการหักวงเงินของคุณในแต่ละครั้ง

 

เมื่อถึงวันครบวันกำหนดชำระเงิน เราจะส่ง Billing Note สรุปรายการการซื้อขายในรอบเดือนนั้นๆ คุณสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทางชำระเงินปกติของเรา ผ่านระบบ Bill Payment

 

เงื่อนไขในการสมัครใช้ G.M. Credit: ร้านค้าหรือองค์กรของคุณต้องเปิดขายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

 

*ตามการพิจารณาของแผนก Risk Management


เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินด้วย G.M. Credit

GM Credit
17 วัน/ period
GM Credit Plus
30 วัน/ period
-
-/ period


สมัครรับอีเมลข่าวสารและ โปรโมชั่นของจี.เอ็ม.

* indicates required
สมัครใช้บัญชี G.M. Online และรับสิทธิพิเศษมากมายวันนี้
สมัครเลย!