Covid-19 Message    |    New! GM News Updates & Events >


View your purchase history

ตรวจสอบการซื้อขายของคุณได้ตลอดเวลาออนไลน์

Download your documents

สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ Billing Note และใบเสร็จของคุณทุกเมื่อ

Search your transactions

สามารถค้นหารายการที่คุณต้องการตามปีและเดือนได้

Exportable data

สามารถ Export ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในองค์กรคุณต่อได้

ฟังก์ชั่น พิเศษ


Refund Tracking

หากผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลงและต้องการขอเงินคืนสำหรับสินค้า คุณสามารถส่งคำขอมาให้เราได้
บริษัทจะติดต่อสายการบิน/Supplier เพื่อดำเนินการ Refund ตามเงื่อนไขของสินค้าและคืนเงินให้คุณ


คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินคืน (Refund) ของคุณได้ในส่วนของ Refund Tracking

รายการจะถูกแบ่งระหว่างรายการที่ดำเนินการอยู่ และรายการที่คืนเงินแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดใบรับรีฟันด์เพื่อเป็นหลักฐานได้


วิธีการใช้ MyReport

เข้าสู่ MyReport โดยคลิกที่ After Sales Report

 

After Sales Report มี 3 แอพลิเคชัน คือ My Report, My Billing และ My Receipt โดยระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ My Report
สมัครรับอีเมลข่าวสารและ โปรโมชั่นของจี.เอ็ม.

* indicates required
สมัครใช้บัญชี G.M. Online และรับสิทธิพิเศษมากมายวันนี้
สมัครเลย!