Covid-19 Message    |    New! GM News Updates & Events >


Search for airline fares

ศูนย์รวม Faresheet มีทั้ง Market Fare / Promotion Fare / Group Fare ฯลฯ

Find your results faster

ใช้กล่องค้นหากรองสายการบินและข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแฟร์

View airline information

ดูข้อมูลต่างๆของสายการบิน เช่น ภาษีน้ำมันและ fee ต่างๆ

View airline news

ดูข่าวสารของแต่ละสายการบิน เช่นการเพิ่มเส้นทาง การเปลี่ยนค่าธรรมเนียม

ฟังก์ชั่น พิเศษ


กล่องค้นหาพิเศษ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นค้นหาของเราเพื่อค้นหาสายการบินและแฟร์ที่คุณต้องการได้เร็วขึ้น

คุณสามารถเลือกกรองโดยใช้ สายการบินหรือ จุดหมายปลายทาง และสามารถกรองข้อมูลในหน้าของสายการบินนั้นๆ


วิธีการใช้ Online Webfare

เข้าสู่ระบบ G.M. Online

 

เข้าสู่ระบบ G.M. Online โดยใช้ G.M. Online username และ password ของคุณ
สมัครรับอีเมลข่าวสารและ โปรโมชั่นของจี.เอ็ม.

* indicates required
สมัครใช้บัญชี G.M. Online และรับสิทธิพิเศษมากมายวันนี้
สมัครเลย!